Medberoende och anhörigstöd

Att vara anhörig till en person med ett beroende eller missbruk, eller att själv ha utvecklat ett medberoende kan försvåra ens livssituation väldigt mycket. Ibland behöver man ett anhörigstöd att vända sig till för att få råd och hjälp.

 

Medberoende- och anhörigstöd