Sobersupport
hjälp från beroende

En rikstäckande, anonym och kostnadsfri stödlinje för dig som är beroende eller anhörig.

Träffa våra samtalsledare

Vad är sobersupport?

Sobersupport är en stödlinje för dig som behöver någon att prata med om beroende. Oavsett om du själv lever med ett beroende, är anhörig till någon som gör det eller har tankar kring din egen konsumtion av alkohol eller andra droger är du välkommen att ringa någon av våra samtalsledare.

Sobersupport drivs av IOGT-NTO. 

Ideella samtalsledare

Våra samtalsledare är ideella medmänniskor med egen erfarenhet av att leva med ett beroende, eller av att vara anhörig. Samtalsledarna har fått utbildning i stödjande samtal, och vill gärna följa dig en bit på din väg. Du kan vända dig till oss oavsett om du själv har ett beroende, eller om du som anhörig eller medberoende behöver någon att prata med.

Välj din samtalsledare och ta kontakt nu. Tjänsten är anonym och det kostar ingenting att ringa.

Samtalsledare

Kamratstöd

På ett flertal orter i Sverige finns IOGT-NTO:s kamratstödsverksamheter. Ett kamratstöd är en verksamhet som drivs av människor som tagit sig ur ett beroende och som nu vill hjälpa sig själva och andra till ett nyktert liv. Kamratstöden är en plats fri från alkohol och andra droger. Aktiviteterna kan vara allt från att fika tillsammans, gå på bio eller grilla, till att gå en studiecirkel och göra utflykter.
Genom samtal och gemenskap med människor med liknande erfarenheter får deltagarna kraft och styrka att ta sig vidare och bort från ett beroende.

HITTA DITT NÄRMSTA KAMRATSTÖD HÄR

Sobersupport är ett initiativ av IOGT-NTO efter en idé från IOGT Tyskland.