Sociala företag

Genom vissa lokala verksamheter har IOGT-NTO valt att starta sociala företag. Dessa företag skapar arbetsmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden. Att vara deltagare i något av våra sociala företag innebär möjligheter till arbete och/eller arbetsträning utifrån ens egna villkor, men även möjligheten att utmanas och utvecklas som människa. Företagen erbjuder deltagarna en upplevelse av IOGT-NTO, vilket innebär att den gemenskap som byggs upp under arbetstid även ska finnas under fritiden.

Det är kul när det går bra för människor och de kan kliva vidare ut i arbetslivet.

– Kjell-Ove Oscarsson, ordförande för Möjligheternas Hus

Vill du veta mer om IOGT-NTO:s sociala företag?
Klicka på knappen nedan.

IOGT-NTO:S SOCIALA FÖRETAG